Драмска група, Креативно пишување, Новинарски вештини, Натпревари по македонски јазик и литература

NON REFERT QUIS DICAT, SED QUID DICAT

Не е важно КОЈ зборува, туку ШТО зборува

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

Зборовите летаат, напишаното останува

Драмската група во нашето училиште речиси секоја година , започнувајќи од далечната 1997 година, кога освои прво место на фестивалот „Лице без маски“ па сè до последните години ги освојува првите места на Средношколските игри „Сфера“ за најдобра Актерска игра.

Во 1998 година, Драмската група на СУГС„Кочо Рацин“ , како награда за освоеното прво место на фестивалот „Лице без маски“ учествуваше на младинскиот театарски фестивал El Pati, во Герона, Шпанија под менторство на професорката Соња Здравковска Андоновиќ.

 

Драмската група има освоено:

*Прво место за Актерска игра во 2015 година, (ментор Соња Здравковска Андоновиќ)

*Второ место за Актерска игра во 2019 година,(ментор Соња Здравковска Андоновиќ)

*Второ место на Театарскиот фестивал „Чекајќи ја Европа“организиран од ЕУ за тебе во 2017 година, (ментор Соња Здравковска Андоновиќ)

На Средношколските игри „Сфера“ учениците имаат освоено повеќе први места од областа на Креативното пишување и Новинарските вештини:

 

*Прво место – Новинарски вештини, 2013 година, ученик Михаил Новковски, (ментор Соња Здравковска Андоновиќ)

*Прво место – Креативно пишување, 2015 година, ученик Драган Николовски, (ментор Соња Здравковска Андоновиќ)

Освоени награди на Натпревари по македонски јазик и литература:

*Второ место на Регионалниот натпревар по македонски јазик и литература за III година , 2018 година

*Трето место на Регионалниот натпревар по македонски јазик и литература за II година, 2018 година