Skip to content

Проект / Соработка со СУГС „Јосип Броз – Тито“

Продолжуваме со реализацијата на проектот „Активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во средните училишта” под менторство на проф. Драган Попоски заедно со учениците од СУГС „Јосип Броз Тито”.

Првата активност од проектот опфати 1+2 работилници. Претставување на учениците беше првиот дел и 2 работилници: „Мултикултурата низ призмата на современите општествени процеси” и втората работилница која се однесуваше на сегментот „Обичаите – мост за меѓуетничка соработка и соживот”.

Работилниците се реализираа он лајн, сите ученици покажаа посебен интерес, беа особено активни и до крај беа вклучени во работилниците. Големо браво за сите ??

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email