HISTORIA EST MAGISTRA VITAE – Историјата е учителка на животот

Во секцијата се зачленуваат ученици кои се вљубеници во Историјата како наука и на кои им е предизвик да ги истражуваат, осознаваат и развиваат културните и цивилизациски вредности кои ги создало човештвото.