Училиштето активно ќе учествува на локални, регионални и државни натпревари. Во зависност од условите и покажаниот интерес на учениците, училиштето ќе организира и интерни натпревари, со цел да се поттикне натпреварувачки дух и да се развијат интелектуалните капацитети, креативните потенцијали на учениците и физичката култура.

Учеството на регионалните и државни натпревари ќе зависи од начинот и условите кои ќе бидат пропишани од организаторите на овие активности.

Училиштето, во согласност со финансиските услови и материјални можности, ќе ги поддржи натпреварувачите за постигнување поголеми успеси.

Оваа година училиштето ќе продолжи со развивање на спортскиот дух на учениците, по одделни спортови и дисциплини. За таа цел, ќе се поттикнуваат учениците кои имаат посебен интерес, дарба, афинитет да го дадат својот придонес во развој на спортските дисциплини во училиштето. Учениците ќе бидат вклучени и ќе земат активно учество во спортски натпревари во самото училиште каде ќе се развива натпреварувачкиот дух, во натпревари во организација на Федерација на училишен спорт на Град Скопје и Федерација на училишен спорт на Република Северна Македонија.

Исто така, ќе настојуваме да го зголемиме бројот на ученици кои ќе земат учество на натпреварите по стручните предмети, со цел да се зголеми бројот на ученици кои ќе се запишуваат на техничките факултети.

Учевство на натпревари

Нашето училиште учествуваше на општинско ниво на натпреварите организирани од Град Скопје во сл. лиги: ракомет (машки, женски); фудбал (машки, женски); кошарка (машки, женски); атлетика; пинг-понг и шах на државно ниво, Велигденски крос, традиционална ноќна атлетска трка низ улиците на Скопје, средноучилишен атлетски крос во Скопје, средноучилишно градско првенство во атлетика и учство на Скопскиот маратон, Детски семафор ( безбедност во сообраќајот ).

ОСВОЕНИ НАГРАДИ:

  • Освоено шесто место во ракомет (машка конкуренција) градско ниво;
  • Освоено петто  место во ракомет (женска конкуренција) градско ниво;
  • Освоено петто  место во фудбал (машка конкуренција) градско ниво;
  • Освоено седмо место на ниво на град Скопје во фудбал ( женска конкуренција);
  • Освоено петто  место во кошарка (машка конкуренција) градско ниво;
  • Освоено седмо место во одбојка (машка  конкуренција) градско ниво;
  • Освоено шесто место во одбојка ( женска конкуренција) градско ниво;
  • Атлетика- второ место на 1500 метри машка конкуренција, прво место во скок  во далечина машка конкуренција на ниво на Град Скопје и трето место на државно ниво во трката на 400 метри, второ место во трката на 100 метри, четврто и петто место во трката на 1500 метри во женска конкуренција;
  • Детски семафор ( безбедност во сообраќајот )- Градско ниво трето место.