Skip to content

СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје работи на постојано унапредување на наставата со секоја измината учебна година. СУГС „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ

Учебна 2021 / 2022 година

Почитувани идни и актуелни ученици, родители, пријатели, познаници. Во пресрет на новата учебна година апелираме уште еднаш на постоечките КОВИД мерки. повеќе промотивни материјали и

Прочитајте повеќе

Проект / Соработка со СУГС „Јосип Броз – Тито“

Продолжуваме со реализацијата на проектот „Активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во средните училишта” под менторство на проф.

Прочитајте повеќе