Skip to content

СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје работи на постојано унапредување на наставата со секоја измината учебна година. СУГС „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ

СУГС „Кочо Рацин“ објавува конкурс за ученици во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Клучна акција 1: Мобилности заради учење на поединци за учебната 2020/2021 година Тема: „Изучување на европските модни трендови во производство на свадбена облека“ (“Studying European fashion

Прочитајте повеќе

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

 Општи одредби Препораките се однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн

Прочитајте повеќе