Skip to content

СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје работи на постојано унапредување на наставата со секоја измината учебна година. СУГС „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОЕКТОТ ОД УСАИД ЗА „МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

Во учебната 2020/2021 година продолжува реализацијата на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО), којашто започна со реализација во 2013/2014 година, со цел да се

Прочитајте повеќе