Skip to content

Меѓународно тестирање PISA-2022

На 13.04.2022 год., во просториите на нашето училиште СУГС “Кочо Рацин”, беше успешно реализирано меѓународното тестирање PISA, во организација на Државен Испитен Центар и Министерство

Прочитајте повеќе