Skip to content

1964-202460 години традиција на квалитетно образование

ИНТЕРЕН ОГЛАС За запишување ученици во прва година за учебната 2024/2025 година

ИНТЕРЕН ОГЛАС За запишување ученици во прва година за учебната 2024/2025 година Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната

Прочитајте повеќе