Skip to content

СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје работи на постојано унапредување на наставата со секоја измината учебна година. СУГС „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ

Проект / Соработка со СУГС „Јосип Броз – Тито“

Продолжуваме со реализацијата на проектот „Активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во средните училишта” под менторство на проф.

Прочитајте повеќе

СУГС „Кочо Рацин“ објавува конкурс за ученици во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Клучна акција 1: Мобилности заради учење на поединци за учебната 2020/2021 година Тема: „Изучување на европските модни трендови во производство на свадбена облека“ (“Studying European fashion

Прочитајте повеќе