Училишна зграда


СУГС Кочо Рацин располага со комплетно реновирана училишна зграда, изградена по современи светски стандарди која нуди можност за успешно реализирање на современата настава. Во училишната зграда која опфаќа 3100м2 има модерно опремени кабинети и училници која овозможува пријатен престој на нашите ученици и вработен училишен персонал.

Спортско рекреативни терени

СУГС Кочо Рацин располага со две спортски сали комплетно реновирани во кои се реализираат часовите по спорт и спортска култура. Исто така има современ отворен кошаркарски терен, како и вежбална изградена по светски стандарди во која нашите ученици можат да спортуваат и да напредуваат во своите спортски вештини.

Училишен двор

СУГС Кочо Рацин има голем, убав и хортикултурно уреден двор во кој учениците можат да се дружат за време на одморите и по наставата а воедно располага со сите услови за организирање на настава во природа.