Хорот и оркестарот ги води профeсорката по Музичка уметност Дана Ивановска.