Skip to content

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОЕКТОТ ОД УСАИД ЗА „МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.